Δημήτρης Τσαρούχας, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών

1266

Σχόλια του Δημήτρη Τσαρούχα, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών