Δημήτρης Τσαρούχας, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών

1240

Σχόλια του Δημήτρη Τσαρούχα, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών