Δημήτρης Τσαρούχας, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών

877

Σχόλια του Δημήτρη Τσαρούχα, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών