Δημήτρης Τσαρούχας, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών

202

Σχόλια του Δημήτρη Τσαρούχα, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών