Δημήτρης Τσαρούχας, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών

672

Σχόλια του Δημήτρη Τσαρούχα, για το αποτέλεσμα των Τουρκικών εκλογών