Ειρήνη Καραμούζη, στην Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο «Κινήματα πολιτών και Ψυχρός Πόλεμος: Το παράδειγμα της Νότιας Ευρώπης»

1205

Η Δρ. Ειρήνη Καραμούζη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του GPSG και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας, University of Sheffield συμμετείχε στην Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με τίτλο «Κινήματα πολιτών και Ψυχρός Πόλεμος: Το παράδειγμα της Νότιας Ευρώπης» (Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 στο ΠΕΔΙΣ, Κόρινθος). Αντικείμενο της συζήτησης  ήταν η σημασία της συγκριτικής προσέγγισης του αντιπολεμικού κινήματος και η επίδρασή του στην κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό, με επίκεντρο στον ύστερο Ψυχρό Πόλεμο. Η συζήτηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔΙΣ), το Τμήμα  Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠ) της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. H συζητηση εγινε στο πλαίσιο της μεταφοράς της έκθεσης “Πολεμώντας για την ειρήνη: Ελλάδα-Ιταλία-Ισπανία στη δεκαετία του ’80” στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μιας εκθεσης οπου η Ειρήνη Καραμουζη ηταν επιστομονική επιμελήτρια