“Η Εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας” 

998

“Η Εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας” – Ο Φιλελεύθερος (Κύπρος)