Λαμπρινή Ρόρη, Αρχιτεκτονική και φυσιογνωμία της πολιτικής βίας

1081

Λαμπρινή Ρόρη, Άρθρο για την “Αρχιτεκτονική και φυσιογνωμία της πολιτικής βίας”, Καθημερινή, 22.12.2019