Λαμπρινή Ρόρη με Βασιλική Γεωργιάδου και Κώστα Ρουμανιά, “Οι καταλύτες της πολιτικής βίας”

894

Λαμπρινή Ρόρη με Βασιλική Γεωργιάδου και Κώστα Ρουμανιά, “Οι καταλύτες της πολιτικής βίας”, Τα Νέα, 21.12.2019.