Οι δημοκρατίες σε κρίση: Πολιτική και Διακυβέρνηση

2120

Διάλεξη του καθηγητή Γιάννη Παπαδόπουλου στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (Παρασκευή 9/11, ώρα 18:00, Πάντειο). Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το GPSG και είναι ανοικτή για το ενδιαφερόμενο κοινό.