“Παράταση υποβολής εισηγήσεων έως 21 Ιουλίου 2019 για το 4ο Συνέδριο ΠΕΔιΣ”Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία”

1843

“Παράταση υποβολής εισηγήσεων έως 21 Ιουλίου 2019 για το 4ο Συνέδριο ΠΕΔιΣ”Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία”. Το Συνέδριο διοργανώνεται και με την υποστήριξη του GPSG.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής εισηγήσεων έως τις 21 Ιουλίου 2019 για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο «Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και τη Κοινωνία», που θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι, στις 13-15 Δεκεμβρίου 2019. Το Συνέδριο διοργανώνεται και με την υποστήριξη του GPSG.