Ρωμανός Γεροδήμος,“Μέλλοντα ταύτα”

1415

Ρωμανός Γεροδήμος, “Μέλλοντα ταύτα”Amagi