Ρωμανός Γεροδήμος, “Άλλοθι ή Λευκή Επιταγή;”

1266

Ρωμανός Γεροδήμος: “Άλλοθι ή Λευκή Επιταγή;” – Το Βήμα της Κυριακής