Ρωμανός Γεροδήμος, Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα – Βιβλιοπαρουσίαση

1056