Στέλλα Λαδή, για το Brexit στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο

1688

Συνέντευξη της Στέλλας Λαδή με τον Πολυδέυκη Παπαδόπουλου για το Brexit.