Τι Πιστεύουν Οι Μετανάστες? Μια μεγάλη έρευνα του GPGS σε παλαιούς και νέους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα

2050

Μια αξιόλογη πρωτοβουλία του GPSG ολοκληρώθηκε με επιτυχία: Πώς εντάχθηκαν στην Ελλάδα οι μετανάστες της δεκαετίας του ‘90 και γιατί δε θέλουν να ενταχθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν εδώ πρόσφατα; Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Ρωμανός Γεροδήμος, Γεώργιος Καρυώτης, Βασίλης Λεοντίτσης, Δημήτρης Σκλεπάρης και Βασιλική Τσαγκρώνη, με την υποστήριξη της διαΝΕΟσις. 

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας για τους νέους και παλαιούς μετανάστες εδώ, και την έκθεση της ερευνητικής ομάδας που αναλύει τα αποτελέσματα και προτείνει λύσεις εδώ.

Τι Πιστεύουν Οι Μετανάστες