Stella Ladi, “Čo čaká Grécko: Nová vláda, extrémisti?”

636

Stella Ladi, “Čo čaká Grécko: Nová vláda, extrémisti?” – Pravda (Slovakia)