Stella Ladi, “Grécka vláda prenáša referendový boj aj do ulíc”

844

Stella Ladi, “Grécka vláda prenáša referendový boj aj do ulíc” – Pravda (Slovakia)